Polityka prywatności

Polityka prywatności

Lamirex s.c. z siedzibą ul. Warszawska 26, 05-092 Łomianki, operator sklepu internetowego www.bootky.pl, oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe (zwane dalej „ dane ”) są uważane za ściśle poufne i traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

I. Zbieramy dane

 1. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu - aby wypełnić i dostarczyć zamówienie
 2. Nazwa firmy, siedziba firmy, identyfikator firmy - jeśli kupujesz jako firma
 3. adres e-mail - informacje do wzajemnej komunikacji, w przypadku Twojej zgody adres e-mail jest również przeznaczony do celów marketingowych
 4. Dane bankowe - informacje potrzebne do dokonania zwrotu. Dane bankowe nie są informacjami, które pozwalają nam w jakikolwiek sposób rozporządzać pieniędzmi na koncie klienta. Wszystkie transakcje przechodzą przez bank klienta. W przypadku płatności kartą nie przechowujemy żadnych informacji na naszym serwerze.
II. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie i dostawa towarów zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.bootky.pl - Przetwarzamy dane użytkownika w celu dokonania i dostarczania zamówienia oraz w celu wzajemnego spełnienia naszych praw i obowiązków wynikających z umowy. Państwa dane osobowe są wymagane do naszego systemu fakturacji i rozliczeń.
 2. Powiadomienie o dostępności towarów - w przypadku, gdy użytkownik zażąda powiadomienia o dostępności towarów, przetwarzamy jego/jej dane osobowe (e-mail) na podstawie udzielonej zgody.
 3. Komunikacja - Używamy zebranych danych do komunikowania się z klientem i dostosowywania ich indywidualnie. Na przykład możemy skontaktować się z klientem telefonicznie lub e-mailem, aby poinformować o stanie zamówienia, roszczenia lub prośby.
 4. Ochrona, bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów - Możemy również przetwarzać dane w uzasadnionym interesie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów w zakresie wykrywania i zapobiegania oszustwom, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów w oparciu o uzasadniony interes.
 5. Cele marketingowe - na życzenie klienta poinformujemy go o nowościach i naszych produktach za pośrednictwem biuletynu. Zgoda udzielona przez klienta jest ważna do odwołania. Zawsze klient może odrzucić biuletyn poprzez kontakt bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta, aby anulować subskrypcję. Po rezygnacji nie będziemy już korzystać z danego kontaktu elektronicznego, dopóki żądanie nie będzie wysłane ponownie.
III. Przekazywanie danych osobom trzecim

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, uzasadnione interesy firmy (zdeterminowane interesem ochrony naszych praw, przetwarzaniem do celów statystycznych, mierzeniem ruchu na naszej stronie, analizowaniem preferencji użytkownika i wyświetlaniem treści zgodnych z indywidualnymi preferencjami) ich rozwój, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów i sieci oraz marketingu bezpośredniego) i stron trzecich, zwłaszcza naszych kontrahentów, i spełnienie wymogów prawnych. Chronimy bazę danych osobowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i niewłaściwym użyciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych domniemywa się, że jest to § 15 ust. 1, ust. e) punkt 3 i punkt 4 ZnOOÚ, że dane będą dostarczane i udostępniane odpowiednio następującym stronom trzecim:

 1. Firmy kurierskie i transportowe
 2. Agencje marketingowe
 3. Dostawcy usług IT i operatorzy telekomunikacyjni
 4. Kancelaria prawna
 5. Biura rachunkowe, audytorzy i doradcy podatkowi
IV. Cookies
 1. Nasza strona korzysta z tzw. pliki cookie, aby nasza oferta była odpowiednia, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu i używane w przeglądarce. Używamy na przykład plików cookie w celu prawidłowej funkcjonalności koszyka, aby jak najłatwiej zrealizować zamówienie, jak najlepiej dopasować naszą witrynę do wymagań użytkownika, śledząc ruch, nawigację i funkcje witryny oraz znajdując informacje o wyświetlaniu reklam, abyśmy nie pokazywali reklam, którymi nie jesteś zainteresowany.
 2. Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie i które, na przykład, bezpośrednio wspierać nasze działania reklamowe („pliki cookie innych firm”). Na przykład informacje o produktach, które użytkownik kupuje na naszej witrynie, mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w kontekście wyświetlania i dostosowywania internetowych banerów reklamowych na wyświetlanych stronach internetowych. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację użytkownika.
 3. Pliki cookie używane na naszej stronie można podzielić na dwa podstawowe typy. Krótkoterminowe, tzw. Pliki cookie dotyczące sesji są usuwane natychmiast po zakończeniu odwiedzania naszej witryny. Długoterminowe, tzw. „Trwałe pliki cookie” będą przechowywane w urządzeniu przez dłuższy czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas przechowywania plików cookie w urządzeniu zależy od ustawień plików cookie i ustawień przeglądarki).
 4. Ustawienie korzystania z plików cookie jest częścią przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie domyślnie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie mogą zostać odrzucone lub ograniczone do typów wybranych za pomocą przeglądarki internetowej.
V. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe są przekazywane do nas w postaci zaszyfrowanej. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer). Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających utracie i zniszczeniu danych, nieupoważnionym osobom uzyskującym dostęp, zmieniającym lub rozpowszechniającym dane użytkownika.
 2. Wymagamy od naszych procesorów wykazania zgodności ich systemów z GDPR.
 3. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe przez czas niezbędny do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, i. j. w okresie obowiązywania zamówienia i gwarancji, a następnie 1 rok od końca okresu gwarancyjnego w celu rozwiązania potencjalnych sporów. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, nasza firma jest zobowiązana do archiwizowania danych osobowych do celów rozliczeniowych i księgowych zgodnie z prawem przez okres 10 lat po ich opublikowaniu. W innych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub odpowiedniego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych.
VI. Prawa podmiotów
 1. Jeśli przetwarzamy dane osobowe, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać bezpłatnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo, na pisemny wniosek, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli zakłada, że są lub będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody i może poprosić o ich usunięcie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu i ujawnianiu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym poczty). Ma prawo do poprawienia, jeśli jego/jej dane osobowe są nieprawidłowe lub zmienione, prosimy o kontakt się z nami, poprawimy je. Klient ma prawo do przekazania danych, jeśli chce przenieść je do innego operatora, przekażemy je w odpowiednim formacie, chyba że przeszkody techniczne lub prawne uniemożliwiają to.
 3. Klient może również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając pisemną prośbę na nasz adres e-mail sklep@bootky.pl lub siedzibę. Niezwłocznie po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapewnimy blokowanie i likwidację danych osobowych, które zostały przetworzone w celach marketingowych. Jeśli zdecyduje się udzielić nam zgody na przetwarzanie jego/jej danych w celach marketingowych, w ten sposób potwierdza również, że udziela nam tego dobrowolnie i że jest świadomy, że ta zgoda jest ważna do odwołania lub do końca okresu przetwarzania jego/jej danych osobowych.
 4. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika poza pierwotnym celem przetwarzania w zakresie niezbędnym do celów statystycznych, księgowych i ankietowych oraz dostarczać stronom trzecim lub społeczeństwu zagregowane informacje statystyczne dotyczące klientów, ruchu, obrotów i innych danych, ale w anonimowej formie oznacza to, że nie będą w stanie w żaden sposób zidentyfikować naszych klientów.
 5. Do celów fakturowania płatności, ewidencjonowania i odzyskiwania oraz cesji wierzytelności za świadczoną usługę, w celu obsługi zgłoszeń subskrybenta, wykonywania praw lub wykonywania innych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne
 6. Jako osoba, której dane dotyczą, może Pan/Pani na piśmie dochodzić wszystkich swoich praw zgodnie z § 28 i § 29 ustawy. Jeśli klient podejrzewa, że jego/jej dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193 ul Stawki 2

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2019.

Kontakt

Kontakt & Newsletter

501 075 250   |    sklep@bootky.pl

Newsletter

Katalogi online
Hurt
Karta stałego klienta | Obsługa klienta | O firmie | Pleaser | Regulamin | Sklepy | Płatności | Tabela rozmiarów | FAQ | HURT

Nasze
marki